Žmonės eidami į bankus ar susidurdami su bankinėmis ir finansinėmis operacijomis iki galo nesupranta ar iš viso  pirma kartą girdi tam tikrus terminus. Vienas iš jų refinansavimas. Refinansavimas gali būti taikomas tiek pavieniui asmeniui, tie įmonei. Esmė tokia, kad yra teikiama paraiška naujai paskolai gauti, kad būtų galima padengti senąją. Pavyzdžiui, įmonė gali naujus vertybinius popierius išleidžia tam kad galėtų gautais pinigais išpirkti anksčiau išleistiems vertybiniams popieriams. Jei refinansavimas liečia fizinį pavienį asmenį, tai dažniausiai kalba eina apie senos paskolos padengima nauja paimta paskola. Refinansavimas kitaip tariant yra visų esamų paskolų apmokėjimas palankesnėmis, geresnėmis sąlygomis. Jos visos yra apjungiamos į vieną ir tada mėnesinė įmoka yra mokama viena, o ne penkios, dešimt ar kiek jų turima. 

Kas gali būti refinansuojamas?

Refinansavimo gali kreiptis bet kas tiek eilinis žmogus, tiek įmonės. Dažniausiai refinansavimą suteikiančios įmonės nurodo, kad šią paslaugą suteikia greitiesiems kreditams, lizingams ir atidėjimams, kitiems bankams bei kredito unijai. Refinansavimas yra greitas ir paprastas. Tik reikia tinkamai pasverti savo galimybes. Tai yra asmeniškai naudinga paslauga tiek asmeniui, kuriam ji yra suteikiama, tiek įmonei, kuri refinansuoja. Refinansavimo prašyti yra gera idėja, kai turimi keli kreditai ir norima juos apjungiant mokėti mažesnes mėnesio įmokas.

Kas gali kreiptis dėl refinansavimo?

Dažnai žmonės įklimpsta į skolas ir nebežino kaip gelbėtis. Tai gali nutikti ir pavieniui asmeniui, ir juridiniam asmeniui, kitaip tariant kažkokiai įmonei ir kompanijai. Kad gelbėtis nuo bankroto ar šiaip norint įgyvendinti kažkokią idėja, kuriai trūksta pinigų, dažniausiai yra kreipiamasi refinansavimo. Iš esmės refinansavimo gali kreiptis, bet kuris žmogus. Kiekviena refinansavimo paraiška vertinama individualiai ir sprendimas priklauso nuo kreditų likučių sumos, grąžinimo terminų, palūkanų dydžio ir pageidaujamos papildomos sumos. Jei paraiška yra pateikiama, tai dar nereiškia, kad refinansavimas bus gautas. Tačiau dažniausiai problemų nekyla nei fiziniam-paprastam eilniam žmogui, nei juriniam-įmonei, kompanijai- asmeniui, gaunant refinansavimą. 

Kokios yra refinansavimo kainos?

Refinansavimą, kaip ir bet kokią kitą paslaugą, teikia ne viena įmonė. Kainos būna labai įvairios. Tačiau kiekvienas klientas būtinai gaus jam tinkamiausią variantą. Palūkanos nebus tokios didelės, kaip atskiri kreditai. Vienas didelis pliusas, kad mėnesio įmoka bendrai žymiai mažesnė. Refinansavimo paslaugos kaina taip pat priklauso nuo kiekvieno atvejo individualiai, todėl dėl kainos reikia kreiptis į pasirinktą įmonę atskirai.